Upravljanje otpadom

Prema Pravilniku o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada.

Usluge:

– dostavljanje podataka Agenciji za zaštitu životne sredine

– unos podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja na osnovu celokupne dokumentacije o kretanju opasnog otpada.

Back
Email
Pozovite nas