Posredno zagađenje voda

Prema Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara obveznik naknade za posredno zagađivanje vode je pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice koje proizvodi ili uvozi mineralna đubriva, hemijska sredstva za zaštitu bilja i deterdžente na bazi fosfata i stavlja ih u promet na tržište na području Republike Srbije. Obveznik naknade za posredno zagađivanje vode dužan je da, na propisanom obrascu, njihovu vrstu i količinu prijavi ministarstvu u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine, Agenciji za zaštitu životne sredine, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Usluge:

– izveštavanje i sastavljanje potrebnih obrazaca

– unošenje podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja

– utvrđivanje visine naknade za pomenutu obavezu.

Back
Email
Pozovite nas