Proizvodi koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada

Prema Uredbi o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade

Usluge:

  • sastavljanje godišnjeg izveštaja koji se dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine kao elektronski dokument
  • unos podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja
  • klasifikacija porizvoda na osnovu podataka iz uvoza i svrstavanje istih u određene grupe i razrede posebnih kategorija proizvoda
  • utvrđivanje visine naknade za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada

Prema Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara obveznik naknade za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada je proizvođač, odnosno uvoznik tih proizvoda koji te proizvode stavlja na tržište u Republici Srbiji ili ih koristi kao krajnji potrošač, odnosno nosilac dozvole za lek.

Back
Email
Pozovite nas