REGISTRACIJA MEDICINSKIH SREDSTAVA

Medicinsko sredstvo (opšte) je svaki instrument, aparat, uređaj, softver, implant, reagens, materijal i drugi proizvod koji se koristi samostalno ili u kombinaciji, uključujući i softver koji je proizvođač namenio za dijagnostičke ili terapeutske svrhe i koji je programska podrška neophodna za njegovu pravilnu primenu kod ljudi namenjenu od proizvođača.

Usluge:

  • Priprema dokumentacije za registraciju medicinskog sredstva
  • Prevod na srpski jezik i izrada svih potrebnih dodatnih dokumenata potrebnih za registraciju medicinskog sredstva
  • Podnošenje zahteva za registraciju medicinskog sredstva i dobijanje rešenja
  • Evidencija prometa registrovanih medicinskih sredstava

slika da se zameni

Back
Email
Pozovite nas