SAVETNIK ZA HEMIKALIJE

Optimizujte svoje troškove, a pri tome ispoštujte sve što nalažu propisi Republike Srbije o hemikalijama i biocidima. Prilikom prekograničnih prometa (uvoza i izvoza), kao i  proizvodnje biocida i hemikalija, pravilno upravljanje istim u skladu sa zakonom će omogućiti stavljanje u promet bez propusta ili privrednih prekršaja. Time sprečavamo zastoj u poslovanju, kao i generisanje nepotrebnih troškova.

 

Usluge:

  • Podnošenje zahteva i dobijanje rešenja za stavljanje biocida u promet u Republici Srbiji (Upis biocidnog proizvoda u privremenu listu, tj ) kao i zemljama okruženja: Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija…
  • Izrada bezbednosnih listova u skladu sa propisima RS i propisima EU.
  • Prevod bezbednosnih listova sa svih jezika + usaglašavanje sa propisima RS
  • Priprema nacrta etiketa za sve vrste hemikalija i biocida
  • Upis hemikalija u Registar hemikalija/ Izrada Dosijea o hemikaliji
  • Sprovođenje postupka prethodnog obaveštenja ili PIC postupka kod uvoza i izvoza određenih opasnih hemikalija
  • Podnošenje zahteva i dobijanje dozvole za obavljanje delatnosti prometa, odnosno korišćenja naročito opasnih hemikalija NOH
  • Evidencija hemikalija, biocida i naročito opasnih hemikalija
  • Saradnja sa inspekcijskim oganima i usklađivanje dokumentacije po njihovom nalogu
  • Konsalting oko Zakonom uspostavljenih obaveza u postupanju sa hemikalijama i biocidima

Informacije o obavezama snabdevača:

Savetnik za hemikalije može biti stalno zaposlen ili povremeno angažovan u zavisnosti od vrste aktivnosti snabdevača kao i od vrste odnosno količine opasne hemikalije koju snabdevač stavlja u promet.

Snabdevač (snabdevač je pravno lice ili preduzetnik koji je proizvođač, uvoznik, distributer ili dalji korisnik, a koji stavlja u promet hemikalije) je dužan da obezbedi savetnika za hemikalije.

 

Back
Email
Pozovite nas